Gazi Üniversitesi
Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Velî Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

IV. ULUSLARARASI ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK SEMPOZYUMU

18-20 EKİM 2018
ANKARA, TÜRKİYE

Sempozyuma kabul edilen bildirileri görmek için tıklayınız


Değerli bilim insanları, değerli araştırmacılar,


Araştırma Merkezimizin kuruluşunun 30. yılı anısına 18-20 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştireceğimiz IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu’na göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye teşekkür ederiz. Sempozyumumuza 10’dan fazla ülkeden 200’ ün üzerinde başvuru yapıldı. Birbirinden kıymetli bu bildirileri tercih aşamasında oldukça zorlandığımızı ve imkânlarımız çerçevesinde bildiri sayısını sınırlamak mecburiyetinde kaldığımızı bildirmek isteriz. Kıymetli araştırmacılarımızın bu mecburiyetimizi anlayışla karşılayacaklarını umuyor, saygılarımızı sunuyoruz. Arzu ettikleri takdirde makale olarak hazırlayacakları çalışmalarını, gerekli hakem sürecinden sonra, Araştırma Merkezimizin yayın organı olan Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi’nde değerlendirebileceğimizi de ifade etmek isteriz.
IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu’na kabul edilen bildirileri görmek için lütfen tıklayınız. Kabul edilen bildirilerin sempozyum programında yer alabilmesi için, kayıt ücretinin web sitemizde bildirilen hesaba yatırılması ve bildirilerin tam metninin en geç 16 Eylül 2018 tarihine kadar, tkhbvsempozyum2018@gazi.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Sempozyumumuza gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.
Saygılarımızla


Sempozyum Düzenleme Kurulu

 

Erdemli bir toplum yaratmakta, toplumsal bünyemizi sağlamlaştıracak sevgi, aşk, iman, düzen, uyum, denge, nizam, ahenk, hikmet, irfan, feraset, gibi şifa veren değerlerle bireylere, huzur, barış, güven, refah, mutluluk taşımak ve bir sevgi, şefkat ve merhamet medeniyeti tesis etmek mümkün olabilir.

Anlam kargaşasının insanî değerleri tahrip ettiği, sosyal dengeleri yok ettiği hepimizce bilinmektedir. Milli ideallerini yitiren bir toplum, etik ve estetik değer yıkımına uğrayan bireyler içine düştükleri önyargılarla birbirlerine yabancılaşırlar. Özne olmanın temel şartı bireylere ve topluma karşı sorumluluk duymak, insanımıza yol gösteren değerleri hayata katmaktır.

Cümle varlığın birliği ve beraberliği mesajını aşkla dile getiren Hünkar Hacı Bektaş’ın huzur ve sükûn dolu sistemini, çoklukta birlik anlayışını, “el ele, el Hakk'a” ilkesini ve “teslim-i rıza" prensibini, güçlü felsefi omurga ve çağdaş değerlerle harmanlayarak yeniden üretmek, milli bilince ve ideallere katkı sağlayacaktır. Bir ilim ve irfan mektebi olan Alevî Bektaşi düşüncesi, değerler sistemiyle, bize sunduğu şuur ve ruh dünyasıyla gönül felsefemize katkıda bulunacak bilgilerle doludur.

Bu amaçları gerçekleştirmek, sorunların çözümüne katkıda bulunmak üzere Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Velî Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, 18-20 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz “IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu”na akademisyenleri ve alan araştırmacılarını davet ediyoruz.