Gazi Üniversitesi
Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Velî Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

IV. ULUSLARARASI ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK SEMPOZYUMU

18-20 EKİM 2018
ANKARA, TÜRKİYE

Erdemli bir toplum yaratmakta, toplumsal bünyemizi sağlamlaştıracak sevgi, aşk, iman, düzen, uyum, denge, nizam, ahenk, hikmet, irfan, feraset, gibi şifa veren değerlerle bireylere, huzur, barış, güven, refah, mutluluk taşımak ve bir sevgi, şefkat ve merhamet medeniyeti tesis etmek mümkün olabilir.

Anlam kargaşasının insanî değerleri tahrip ettiği, sosyal dengeleri yok ettiği hepimizce bilinmektedir. Milli ideallerini yitiren bir toplum, etik ve estetik değer yıkımına uğrayan bireyler içine düştükleri önyargılarla birbirlerine yabancılaşırlar. Özne olmanın temel şartı bireylere ve topluma karşı sorumluluk duymak, insanımıza yol gösteren değerleri hayata katmaktır.

Cümle varlığın birliği ve beraberliği mesajını aşkla dile getiren Hünkar Hacı Bektaş’ın huzur ve sükûn dolu sistemini, çoklukta birlik anlayışını, “el ele, el Hakk'a” ilkesini ve “teslim-i rıza" prensibini, güçlü felsefi omurga ve çağdaş değerlerle harmanlayarak yeniden üretmek, milli bilince ve ideallere katkı sağlayacaktır. Bir ilim ve irfan mektebi olan Alevî Bektaşi düşüncesi, değerler sistemiyle, bize sunduğu şuur ve ruh dünyasıyla gönül felsefemize katkıda bulunacak bilgilerle doludur.

Bu amaçları gerçekleştirmek, sorunların çözümüne katkıda bulunmak üzere Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Velî Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, 18-20 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz “IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu”na akademisyenleri ve alan araştırmacılarını davet ediyoruz.